okładka książki
30,06 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba (red.)
Monografia, Wyd. I, 186 s., 2016 r.
ISBN
978-83-65179-59-3
Spis treści

Wprowadzenie

Część I Sieci relacji społecznych w organizacjach


Felicjan Bylok
Kulturowe uwarunkowania zachowań pracowników w przedsiębiorstwach 

Sebastian Skolik
Zachowania i kształtowanie się struktur organizacyjnych w perspektywie koewolucji
biologiczno-kulturowej 


Katarzyna Kukowska
Sieci relacji społecznych w organizacjach w perspektywie psychologii ewolucyjnej 

Grzegorz Chmielarz
Media społecznościowe w tworzeniu wartości organizacji 

Część II Rozwój i doskonalenie potencjału pracowniczego

Artur Wrzalik, Rafał Niedbał, Adam Sokołowski
Hierarchiczny model decyzyjny w procesie wyboru systemu rekrutacji i selekcji personelu 

Anna Michalik
Rozmowa kwalifikacyjna w procesie rekrutacji

Ola Zygoń, Robert Ulewicz
Wykorzystanie matrycy kompetencji w przedsiębiorstwie w branży budowlanej 

Katarzyna Kaczan
Wykorzystanie potencjału własnego pracowników jako narzędzie konkurencji organizacji 

Agnieszka Synowiec
Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR

Część III Transfer i dyfuzja wiedzy w organizacjach

Sandra Matysik, Waldemar Jędrzejczyk
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Robert Kucęba, Edyta Kulej-Dudek, Wojciech Turek
Rola współczesnego menedżera sportu w wymiarach zarządzania wiedzą 

Sylwia Raźniak
Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu organizacjami

Michał Mazur, Waldemar Jędrzejczyk
Sytuacja pracowników instytucji artystycznych po wprowadzeniu zmian emerytalnych 

Roman Olejnik
Zastosowanie dyskretnej metryki topologicznej w analizie zarządzania kadrami w postaci cech respondentów

Kamila Francik, Mariusz Pudło
Sposoby identyfikacji ryzyka w przedsiębiorstwie