okładka książki
22,86 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka (red.)
Monografia, Wyd. I, 122 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-13-5
Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1. Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Monika Sipa
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Studium przypadku: przedsiębiorstwo IKEA 

Rozdział. 2. Katarzyna Olejniczak, Katarzyna Nabiałek
Zarządzanie zmianą w nowoczesnym przedsiębiorstwie 

Rozdział 3. Katarzyna Gągola, Małgorzata Okręglicka
Analiza wybranych wskaźników działalności innowacyjnej polskich przedsiebiorstw 

Rozdział 4. Paulina Stasiak, Anna Lemańska-Majdzik
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 5. Iwona Gorzeń-Mitka, Aneta Buchenfeld, Paulina Motowidło
Postawy przedsiębiorcze i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w świetle Global Entrepreneurship Monitor

Rozdział 6. Henryk Wojtaszek, Anna Lemańska-Majdzik, Katarzyna Woszczyk
Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Rozdział 7. Henryk Wojtaszek, Monika Sipa, Katarzyna Woszczyk
Fluktuacja kadr sprzedażowych w bankach. Perspektywa zrównoważonego rozwoju 

Rozdział 8. Henryk Wojtaszek, Anna Lemańska-Majdzik, Katarzyna Woszczyk
Motywacja pracowników organizacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju 

Rozdział 9. Agnieszka Krasoń, Olga Ławińska
Modele finansowania a zarządzanie przedsiębiorstwem – zarys problemu 

Rozdział 10. Agnieszka Adamczyk, Marta Mańko, Małgorzata Okręglicka
Analiza kapitałów własnych jako narzędzie wspomagające zarządzanie instytucją bankową

Rozdział 11. Joanna Michalak, Małgorzata Okręglicka
Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji zarządczych

Rozdział 12. Klaudia Roczew, Andrzej Skibiński
Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w kontekście zmian demograficznych – wybrane aspekty