okładka książki
32,01 zł
Dział: Architektura
Autor
Malwina Tubielewicz-Michalczuk
Monografia, Wyd. I, 114 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-745-3
Spis treści

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WE WSPÓŁCZESNYM PROJEKTOWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1.1. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju a dążenie do poprawy jakości życia społeczeństwa
1.2. Projektowanie architektoniczne w procesie tworzenia zrównoważonego środowiska miejskiego
1.3. Zadania projektowania architektonicznego dla równoważenia społeczeństwa
1.4. Zrównoważenie estetyczne jako element szczególny zrównoważonego rozwoju
1.5. Edukacja społeczna na temat zrównoważonego rozwoju poprzez kształtowanie architektury przestrzeni miejskich
1.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2.
EKOLOGICZNE KIERUNKI W ZRÓWNOWAŻONYM KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO

2.1. Parki ekologiczne
2.2. Przestrzeń dla rekreacji
2.3. Przestrzeń dla najmłodszych
2.4. Ogrody sensoryczne
2.5. Przestrzeń transportu i infrastruktury
2.6. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ 3.
„WARSZTATOWE” ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZESPOŁÓW ARCHITEKTONICZNYCH
W PRZESTRZENIACH MIEJSKICH

3.1. Zielone ściany
3.2. Zielone dachy – ogrody na stropodachach
3.3. Rzeźba terenu
3.4. Woda
3.5. Mała architektura
3.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4.
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH W ZRÓWNOWAŻONYM KSZTAŁTOWANIU
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO. STUDIA WYBRANYCH PRZYPADKÓW 

4.1. Zurich – MFO Park
4.2. Berlin – Tilla Durieux Park
4.3. Kopenhaga – Charlottehaven
4.4. Londyn, Hyde Park – Priness of Wales Memorial Fountain
4.5. Dublin – Grand Canal Square 
4.6. Santa Monica – biblioteka publiczna
4.7. Nowy Jork – World Trade Center Memorial
4.8. Nowy Jork – East River Waterfront Esplanade
4.9. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS ILUSTRACJI

STRESZCZENIE

ABSTRACT