okładka książki
Nowość!
32,58 zł
Dział: Matematyka
Autor
Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 130 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-770-5
ISBN
978-83-7193-766-8
Spis treści

Wstęp

1. Elementy modelu demograficznego
1.1. Czas trwania ludzkiego życia
1.2. Intensywność umieralności
1.3. Przeciętne dalsze trwanie życia
1.4. Przeciętne całkowite dalsze trwanie życia
1.5. Tablice trwania życia
1.6. Funkcje biometryczne opisujące proces wymierania

2. Renty
2.1. Wprowadzenie
2.2. Renty o stałych ratach
2.2.1. Renta płatna z dołu (renta zwykła)
2.2.2. Renta płatna z góry (renta należna)
2.2.3. Obliczanie liczby rat i stopy procentowej renty płatnej z góry i z dołu 
2.2.4. Renta odroczona
2.2.5. Renta wieczysta (renta dożywotnia prosta)
2.3. Renty o zmiennych ratach
2.3.1. Renty o ratach seriami stałych
2.3.2. Renty o ratach tworzących ciąg arytmetyczny
2.3.3. Renty o ratach tworzących ciąg geometryczny
2.4. Renta efektywna
2.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania

3. Renty życiowe
3.1. Wprowadzenie
3.2. Renty życiowe płatne w sposób ciągły
3.2.1. Rodzaje rent życiowych ciągłych
3.3. Renty życiowe płatne w sposób dyskretny
3.3.1. Rodzaje rent życiowych dyskretnych
3.3.2. Zastosowanie funkcji komutacyjnych do wyznaczania jednorazowych składek netto rent życiowych dyskretnych 
3.4. Renty życiowe płatne m razy w roku
3.4.1. Wybrane rodzaje rent życiowych płatnych częściej niż raz w roku 
3.4.2. Zastosowanie funkcji komutacyjnych do wyznaczania jednorazowych składek netto rent życiowych płatnych m razy w roku
3.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania

Załącznik 1. Tablice trwania życia 2019
Tablica A Tablice trwania życia dla mężczyzn ogółem
Tablica B Tablice trwania życia dla kobiet ogółem
Tablica C Tablice trwania życia dla mężczyzn w miastach
Tablica D Tablice trwania życia dla kobiet w miastach
Tablica E Tablice trwania życia dla mężczyzn na wsi
Tablica F Tablice trwania życia dla kobiet na wsi
Tablica G Tablice trwania życia dla obu płci łącznie


Załącznik 2. Tablice aktuarialne
(Tablice trwania życia 2009, tablice funkcji komutacyjnych) 

Załącznik 3. Zestawienie wzorów

Bibliografia