okładka książki
Nowość!
36,97 zł
Dział: Matematyka
Autor
Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 176 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-769-9
ISBN
978-83-7193-761-3
Spis treści

Wstęp

1. Elementarne zagadnienia matematyki demograficznej
1.1. Czas trwania życia oraz jego charakterystyki 
1.2. Analityczne modele demograficzne
1.3. Obcięty czas trwania życia oraz jego charakterystyki
1.4. Tablice trwania życia i funkcje biometryczne opisujące proces wymierania 
1.5. Ułamkowy czas trwania życia oraz hipotezy interpolacyjne

2. Wprowadzenie do matematyki ubezpieczeń na życie 
2.1. Podstawowe definicje występujące w problematyce ubezpieczeń życiowych 
2.2. Charakterystyka ubezpieczeń na życie
2.3. Rodzaje ubezpieczeń na życie
2.4. Składki w ubezpieczeniach na życie
2.5. Jednorazowe składki netto w ubezpieczeniach na życie

3. Kalkulacja jednorazowej składki netto w ciągłych ubezpieczeniach na życie 
3.1. Wprowadzenie
3.2. Bezterminowe ubezpieczenie na życie 
3.3. Terminowe ubezpieczenie na życie 
3.4. Ubezpieczenie na dożycie
3.5. Ubezpieczenie na życie i dożycie
3.6. Odroczone ubezpieczenia na życie
3.6.1. Odroczone o m lat bezterminowe ubezpieczenie na życie 
3.6.2. Odroczone o m lat terminowe ubezpieczenie na życie 
3.7. Ubezpieczenia ze zmieniającą się sumą ubezpieczenia
3.7.1. Ubezpieczenia o rosnącej sumie ubezpieczenia 
3.7.2. Ubezpieczenia o malejącej sumie ubezpieczenia
3.8. Zadania do samodzielnego rozwiązania

4. Kalkulacja jednorazowej składki netto w dyskretnych ubezpieczeniach na życie 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Bezterminowe ubezpieczenie na życie
4.3. Terminowe ubezpieczenie na życie
4.4. Ubezpieczenie na dożycie
4.5. Ubezpieczenie na życie i dożycie 
4.6. Odroczone ubezpieczenia na życie
4.6.1. Odroczone o m lat bezterminowe ubezpieczenie na życie
4.6.2. Odroczone o m lat terminowe ubezpieczenie na życie
4.6.3. Odroczone o m lat terminowe ubezpieczenie na dożycie
4.6.4. Odroczone o m lat terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie 
4.7. Ubezpieczenia ze zmieniającą się sumą ubezpieczenia
4.7.1. Ubezpieczenia o rosnącej sumie ubezpieczenia 
4.7.2. Ubezpieczenia o malejącej sumie ubezpieczenia
4.8. Wybrane zależności rekurencyjne w podstawowych typach ubezpieczeń na życie 
4.9. Funkcje komutacyjne i ich zastosowanie do wyznaczania jednorazowych składek netto w dyskretnych ubezpieczeniach na życie
4.10. Ubezpieczenia z wypłatą świadczenia na koniec podokresu śmierci
4.11. Zadania do samodzielnego rozwiązania

5. Relacje między ubezpieczeniami w modelu ciągłym a ubezpieczeniami w modelu dyskretnym 
5.1. Podstawowe zależności między jednorazowymi składkami netto w ubezpieczeniach typu ciągłego i dyskretnego
5.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania

Załącznik 1. Tablice trwania życia 2019
Tablica A Tablica trwania życia mężczyźni ogółem
Tablica B Tablica trwania życia kobiety ogółem
Tablica C Tablica trwania życia mężczyźni w miastach
Tablica D Tablica trwania życia kobiety w miastach
Tablica E Tablica trwania życia mężczyźni na wsi
Tablica F Tablica trwania życia kobiety na wsi
Tablica G Tablica trwania życia obie płci łącznie

Załącznik 2. Tablice aktuarialne

Załącznik 3. Zestawienie wzorów 

Bibliografia