okładka książki
36,75 zł
Dział: Architektura
Autor
Małgorzata Ulewicz
Monografia, Wyd. I, 291 s., 2015 r.
ISBN
978-83-7193-636-4
Spis treści

Wprowadzenie

1. Produkcja metali z surowców wtórnych
1.1. Zrównoważony rozwój a wykorzystanie surowców mineralnych
1.2. Systemy gospodarki wtórnymi materiałami metalonośnymi
1.3. Demontaż zużytych wyrobów w aspekcie ekoprojektowania
1.4. Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania recyklingu metali
Literatura

2. Żelazo i stal
2.1. Właściwości i zastosowanie
2.2. Produkcja stali
2.3. Recykling złomu stalowego
2.4. Zagospodarowanie odpadów z produkcji stali
Literatura

3. Aluminium
3.1. Właściwości i zastosowanie
3.2. Produkcja aluminium i jego stopów z surowców wtórnych
3.3. Odzysk aluminium i soli z żużla solnego
3.4. Recykling opakowań aluminiowych
3.5. Recykling złomu elektrycznego i elektronicznego
3.6. Recykling innych materiałów aluminionośnych
Literatura

4. Cynk
4.1. Właściwości i zastosowanie
4.2. Produkcja cynku wtórnego
4.3. Odzysk cynku ze złomu blachy ocynkowanej
4.4. Odzysk cynku z pyłów stalowniczych
4.5. Odzysk cynku z odpadów galwanicznych
4.6. Odzysk cynku z zużytych elektrolitów
4.7. Odzysk cynku z materiałów cynkonośnych z hutnictwa
4.8. Recykling baterii Zn-C i alkalicznych
Literatura

5. Ołów
5.1. Właściwości i zastosowanie
5.2. Procesy produkcji ołowiu z materiałów wtórnych
5.3. Odzysk ołowiu w procesie hydrometalurgicznym z odpadów hutniczych
5.4. Recykling akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Literatura

6. Miedź
6.1.Właściwości i zastosowanie
6.2. Produkcja miedzi wtórnej
6.3. Pirometalurgiczny recykling złomu miedzi
6.4. Hydrometalurgiczny recykling złomu miedzi
6.5. Odzysk miedzi z odpadów
6.6. Odzysk miedzi z roztworów potrawiennych
6.7. Odzysk miedzi z odpadów galwanicznych
6.8. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Literatura

7. Srebro
7.1. Właściwości i zastosowanie
7.2. Produkcja srebra
7.3. Recykling złomu srebrnego i jubilerskiego
7.4. Odzysk srebra z odpadów fotograficznych
7.5. Odzysk srebra ze złomu urządzeń elektronicznych
7.6. Odzysk srebra z przemysłu miedziowego i cynkowego
7.7. Odzysk srebra z innych materiałów
Literatura

8. Złoto
8.1. Właściwości i zastosowanie
8.2. Produkcja i rafinacja złota
8.3. Odzysk złota z odpadów z przemysłu metali nieżelaznych
8.4. Odzysk złota ze złomu elektronicznego
8.5. Odzysk złota z materiałów pozłacanych i elektrolitów do złocenia
8.6. Recykling złomu jubilerskiego
Literatura

9. Platynowce
9.1. Właściwości i zastosowanie
9.2. Procesy produkcji platynowców
9.3. Recykling katalizatorów samochodowych
9.4. Recykling katalizatorów przemysłowych
9.5. Odzysk platynowców z roztworów galwanicznych
Literatura

10. Inne metale
10.1. Metale kluczowe i krytyczne
10.2. Kobalt i nikiel
10.3. Rtęć
10.4. Cyna
10.5. Molibden i wolfram Literatura