okładka książki
34,24 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Jerzy J. Wysłocki
Monografia, Wyd. I, 230 s., 2016 r.
ISBN
978-83-63989-39-2
Spis treści

Od autora

CZĘŚĆ I MAGNETYZM W POLSCE

Wstęp 


ROZDZIAŁ I
Magnetyzm w Polsce od XIII do XVI wieku • Marcin Bylica z Olkusza • Mikołaj Kopernik i listy Teofilakta Symokatty

ROZDZIAŁ II
Magnetyzm w XVII i XVIII wieku • Od Jana Brożka, Stanisława Pudłowskiego i Andrzeja Żędzianowskiego w Krakowie do Piotra Krügera, Jana Heweliusza i Daniela Gralatha w Gdańsku

ROZDZIAŁ III
Okres zaborów (od 1772 roku do I wojny światowej) • Badania magnetycznego pola Ziemi w Polsce • Pierwsze napisane w języku polskim podręczniki z fizyki

ROZDZIAŁ IV
Dwudziestolecie Polski Odrodzonej (1918-1939) • Apel S. Kalinowskiego • Budowa obserwatorium magnetycznego w Świdrze pod Warszawą

ROZDZIAŁ V
Okres po II wojnie światowej do czasów współczesnych • Powstanie nowych ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się magnetyzmem

Uwagi końcowe 

Literatura 


CZĘŚĆ II HIPOTEZA DOMEN MAGNETYCZNYCH

Wstęp 


ROZDZIAŁ I
Starożytne legendy o magnesach • Różne nazwy rud magnetycznych • O kompasach • Tales z Miletu • Dialogi Platona (Ion, Timaios) • Św. Augustyn

ROZDZIAŁ II
Pierwsze próby wyjaśnienia zjawiska przyciągania żelaza przez magnes: emanacje i pory •Tytus Lukrecjusz Karus • Pliniusz Starszy o magnetyzmie

ROZDZIAŁ III
Magnetyzm w wiekach od XIII do XVII • Piotr Maricourt (2 poł. XIII w.) • Giambattista Della Porta (1535-1615)

ROZDZIAŁ IV
William Gilbert (1540-1603) autor De Magnete …, pionier badań doświadczalnych z magnetyzmu i elektryczności • Galilea Galilei • Johannes Kepler • Izaac Newton

ROZDZIAŁ V
Kartezjusz i Principia Philosophie • Krytyka idei kartezjańskiej • Teorie fluidów • Coulomb – oddziaływanie między biegunami magnesów • Elementarne magnesy Swedenborga

ROZDZIAŁ VI
Doświadczenie Oersteda, budowa elektromagnesu • Faraday – zjawisko indukcji elektromagnetycznej • Doświadczenie Ewinga – krzywa namagnesowania i pętla histerezy • Hipoteza prądów molekularnych Ampere’a • Odkrycie elektronu przez J.J. Thomsona

ROZDZIAŁ VII
Hipoteza pola molekularnego Weissa • Struktura domenowa magnetyków • Doświadczenie Barkhausena • Kwantowa teoria Heisenberga • Teoria Landaua-Lifszica • Metody doświadczalne obserwacji struktury domenowej 187 Zakończenie 195 Literatura

CZĘŚĆ III MAGNESY ZE STALI 

Wstęp


ROZDZIAŁ I
Epoka stali (lata od 1600 do 1900) • Metody pojedynczego, dzielonego i podwójnego zetknięcia • Wpływ węgla na właściwości magnetyczne stali • Pierwsze polskie prace (lata 1938 i 1939)

ROZDZIAŁ II
Stale wolframowe, chromowe i inne • Stale o niskiej zawartości kobaltu • Magnesy Mn-Al-C • Magnesy neodymowe

Zakończenie

Literatura

Podziękowania