okładka książki
Nowość!
17,95 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Konrad Głębocki
E-book, Wyd. I, 158 s., 2020 r.
e-ISBN
978-83-7193-759-0
Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Prolegomena zarządzania publicznego

1.1. Zarządzanie publiczne w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
1.2. Istota zarządzania publicznego
1.3. Ewolucja zarządzania publicznego

Rozdział 2. Zarządzanie miastem – koncepcje, przywództwo, decyzje 
2.1. Obszary i koncepcje zarządzania miastem 
2.2. Inteligentne miasto oraz inteligentna specjalizacja
2.3. Przywództwo w zarządzaniu miastem
2.4. Proces podejmowania decyzji w mieście

Rozdział 3. Rozwiązania w zarządzaniu rozwojem miasta
3.1. Planowanie strategiczne miasta – zagadnienia wstępne
3.2. Szkoły i metody planowania strategicznego miast
3.3. Elementy zintegrowanej strategii rozwoju miasta
3.4. Planowanie strategiczne w najszybciej rozwijających się miastach USA 
3.5. Zarządzanie strategiczne miast – realizacja strategii
3.6. Zarządzanie miejskimi finansami
3.7. Marketing miasta
3.8. Funkcjonowanie sieci interesariuszy miejskich

Rozdział 4. Rozwiązania w zarządzaniu urzędem miasta i jednostkami organizacyjnymi miasta 
4.1. Zarządzanie jakością w urzędzie miasta i innych jednostkach miejskich 
4.2. E-administracja miejska
4.3. Lean Office – koncepcja odchudzania urzędu miasta
4.4. Zarządzanie pracownikami w urzędzie miasta i innych jednostkach miejskich 
4.5. Współczesne rozwiązania w zarządzaniu usługami publicznymi 

Rozdział 5. Rozwiązania w zarządzaniu wybranymi obszarami w mieście 
5.1. Zarządzanie miejskimi terenami zielonymi
5.2. Rozwiązywanie problemu ubóstwa
5.3. Ograniczanie przestępczości w mieście
5.4. Miejski system odbioru odpadów
5.5. Zarządzanie kryzysowe: COVID-19

Rozdział 6. Wnioski i rekomendacje dla zarządzania miastem
6.1. Wnioski
6.2. Rekomendacje
6.3. Koncepcja nowoczesnych rozwiązań i trendów w zarządzaniu miastem 

Literatura

Spis tabel i rysunków