okładka książki
Nowość!
19,27 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Korombel, (red.)
E-book, Wyd. I, 194 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-788-0
Spis treści

Przedmowa

CZĘŚĆ I
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI


Rozdział 1
Uwarunkowania inwestowania w nieruchomości – perspektywa
makro- i mikroekonomiczna

Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka

Rozdział 2
Parametry rynku nieruchomości jako czynniki lokalnego rozwoju
gospodarczego miasta

Iwona Gorzeń-Mitka, Monika Sipa, Andrzej Skibiński, Marcin Sitek

Rozdział 3
Cykliczność jako strukturalna cecha rynku nieruchomości
mieszkaniowych

Olga Ławińska, Anna Korombel

Rozdział 4
Efekt Veblena na przykładzie rynku nieruchomości luksusowych w Polsce
Katarzyna Kucia, Anna Korombel

Rozdział 5
Ewolucja łódzkiego rynku mieszkaniowego w latach 2006-2019
Monika Sipa, Iwona Gorzeń-Mitka, Andrzej Skibiński, Marcin Sitek

Rozdział 6
Polska w świecie inflacji od czasów transformacji gospodarczej
po 1989 roku

Ewa Bień, Bogna Konodyba-Rorat

CZĘŚĆ II
DETERMINANTY AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


Rozdział 7
Zintegrowane inwestycje terytorialne jako instrument finansowania
inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego

Marzena Małek, Anna Korombel

Rozdział 8
Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego w obszarze
komunalnego budownictwa mieszkaniowego

Marta Szczepańczyk, Anna Poskart

Rozdział 9
Znaczenie stanu nieruchomości w procesie wyceny
Piotr Kuraś

Rozdział 10
Pośrednie inwestowanie w nieruchomości poprzez rynek finansowy
Marcin Sitek, Andrzej Skibiński, Monika Sipa, Iwona Gorzeń-Mitka

Rozdział 11
Inwestowanie na rynkach finansowych w oparciu o model wyceny
aktywów kapitałowych

Mateusz Bajor

Rozdział 12
Diagnoza rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o demografię biznesu
na przykładzie krajów bałtyckich

Andrzej Skibiński, Monika Sipa, Iwona Gorzeń-Mitka, Marcin Sitek

Rozdział 13
Nietypowe zachowania nabywcze konsumentów w warunkach
niekryzysowych oraz w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Marta Grzyb, Anna Korombel

Rozdział 14
Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane branże gospodarcze w Polsce
i na świecie

Anna Poskart, Marta Szczepańczyk