okładka książki
Nowość!
26,83 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał
Monografia, Wyd. I, 169 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-796-5
ISBN
978-83-7193-791-0
Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1.
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

1.1. Administracja publiczna vs. administracja samorządowa
1.2. Istota i rozwój zarządzania publicznego
1.3. Usługi publiczne jako efekt aktywności sektora publicznego

Rozdział 2.
MIESZKALNICTWO JAKO OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

2.1. Mieszkanie i jego elementy składowe
2.2. Mieszkalnictwo i polityka mieszkaniowa
2.3. Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej w Polsce
2.4. Zadania ZGM w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców

Rozdział 3.
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I ICH DZIAŁALNOŚĆ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH

3.1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej w strukturze województw, powiatów i gmin
3.2. Podstawy formalno-prawne tworzenia, likwidacji i przekształcania Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w Polsce
3.3. Istota i uwarunkowania zarządzania Zakładami Gospodarki Mieszkaniowej
3.4. Zadania Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i procesy ich realizacji

Rozdział 4.
ZAKRES I ZAAWANSOWANIE STOSOWANIA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W ZGM

4.1. Charakterystyka Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w województwie śląskim
4.2. Zakres działalności Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w obszarze mieszkalnictwa
4.3. Współpraca pomiędzy badanymi Zakładami Gospodarki Mieszkaniowej a mieszkańcami i gminą
4.4. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi a kwestie finansowe

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks – kwestionariusz ankiety