okładka książki
Nowość!
22,56 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Oksana Seroka-Stolka
Monografia, Wyd. I, 149 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-795-8
ISBN
978-83-7193-794-1
Spis treści

WSTĘP

1. OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY I ZASOBOWA

1.1. Zarządzanie organizacją a ochrona środowiska
1.2. Podejście zasobowe jako ramy teoretyczne
1.3. Orientacja na interesariuszy a odpowiedzialność za środowisko naturalne przedsiębiorstw
1.4. Presja interesariuszy a kierunki zmian strategicznych przedsiębiorstw

2. STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW ZORIENTOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (ZOS)
2.1. Istota strategii zorientowanych na ochronę środowiska (ZOS)
2.2. Nośniki i mechanizmy strategii przedsiębiorstw zorientowanych na ochronę środowiska (ZOS)
2.3. Typy strategii zorientowanych na ochronę środowiska (ZOS) 2.4. Strategie zorientowane na ochronę środowiska a efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw

3. EMPIRYCZNA ANALIZA WPŁYWU PRESJI INTERESARIUSZY NA TYPY STRATEGII ZOS PRZEDSIĘBIORSTW
3.1. Model badawczy i hipotezy
3.2. Próba badawcza
3.3. Metody statystyczne analizy danych
3.4. Wyniki

PODSUMOWANIE

LITERATURA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW