okładka książki
Nowość!
23,25 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Tomasz Szczepanik, Natalia Sobala
Monografia, Wyd. I, 129 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-798-9
ISBN
978-83-7193-797-2
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach

1.1. Ryzyko
1.2. Zarządzanie ryzykiem
1.3. Czynniki ryzyka

Rozdział 2.
Charakterystyka systemów logistycznych

2.1. Podejście systemowe i procesowe w logistyce
2.2. Cele i zadania systemu logistycznego
2.3. Systemy logistyczne – struktura i klasyfikacja

Rozdział 3.
Zarządzanie ryzykiem a system wsparcia logistycznego

3.1. Identyfikacja ryzyka w systemach logistycznych
3.2. System wsparcia logistycznego
3.3. Praktyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa w systemach logistycznych
3.4. Zarządzanie ryzykiem w systemie logistycznym jako przykład implementacji koncepcji organizacji uczącej się i organizacji opartej na wiedzy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel