okładka książki
Nowość!
24,91 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Justyna Łukomska-Szarek
Monografia, Wyd. I, 142 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-832-0
ISBN
978-83-7193-831-3
Spis treści

Wstęp

1. Konceptualizacja pojęć i modeli zarządzania publicznego

1.1. Geneza rozwoju, pojęcie, cechy i funkcje zarządzania publicznego
1.2. Główne nurty i modele zarządzania publicznego
1.2.1. Podstawy koncepcyjne administracji publicznej – system biurokratyczny Webera 
1.2.2. Nowe zarządzanie publiczne – orientacja na rozwiązania rynkowe 
1.2.3. Współzarządzanie sferą publiczną w oparciu o partycypację społeczną 
1.3. Efektywne zarządzanie podmiotami publicznymi – idea Performance Management 

2. Planowanie jako funkcja zarządzania działalnością jednostek samorządu terytorialnego 
2.1. Pojęcie, organizacja i kierowanie jednostkami samorządu terytorialnego 
2.2. Istota i funkcje zarządzania w działalności JST
2.3. Rola planowania i podejmowania decyzji w procesie zarządzania działalnością JST 
2.4. Planowanie a kontrola działalności JST

3. Planowanie w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego 
3.1. Miejsce finansów lokalnych w systemie finansów publicznych
3.2. Istota i funkcje zarządzania finansami JST
3.3. Modele i style zarządzania finansami lokalnymi .
3.4. Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami JST 

4. Planowanie budżetowe w procesie zarządzania działalnością bieżącą i majątkową jednostek samorządu terytorialnego
4.1. Budżetowanie jako narzędzie planowania finansowego JST 
4.2. Istota i klasyfikacja budżetu jako planu finansowego JST
4.2.1. Pojęcie, zasady i układ budżetu tradycyjnego – liniowego 
4.2.2. Budżet zadaniowy jako narzędzie efektywnego zarządzania finansami JST 
4.2.3. Budżet partycypacyjny jako narzędzie współzarządzania JST 
4.3. Plan a wykonanie działalności bieżącej i majątkowej JST w latach 2015-2019 

5. Planowanie w procesie zarządzania działalnością inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego 
5.1. Istota, pojęcie i klasyfikacja inwestycji
5.2. Identyfikacja oraz zakres zarządzania inwestycjami komunalnymi
5.3. Strategia inwestycyjna a zarządzanie strategiczne JST
5.4. Ocena planu i wykonania działalności inwestycyjnej JST w latach 2015-2019 

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków