okładka książki
Nowość!
25,08 zł
Dział: Matematyka
Autor
Jolanta Borowska
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 171 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-836-8
ISBN
978-83-7193-835-1
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Maple
1.1. Podstawowe zasady działania programu
1.2. Pakiet Statistics
1.3. Wyznaczanie prawdopodobieństw i kwantyli

Rozdział 2 Estymacja
2.1. Estymacja punktowa 
2.2. Estymacja przedziałowa

Rozdział 3 Testy parametryczne
3.1. Podstawowe wiadomości dotyczące testowania hipotez statystycznych
3.2. Testowanie hipotezy o wartości oczekiwanej
3.3. Testowanie hipotezy o wariancji
3.4. Testowanie hipotezy o wskaźniku struktury
3.5. Testowanie hipotezy o równości wariancji dwóch populacji
3.6. Testowanie hipotezy o równości wartości oczekiwanych dwóch populacji 
3.7. Testowanie hipotezy o równości wartości oczekiwanych dwóch populacji wzajemnie powiązanych 
3.8. Testowanie hipotezy o równości wskaźników struktury dwóch populacji 

Rozdział 4 Testy nieparametryczne
4.1. Test serii losowości próby
4.2. Test chi-kwadrat niezależności
4.3. Test chi-kwadrat zgodności
4.4. Test Shapiro-Wilka

Tabela 1

Tabela 2

Literatura