okładka książki
Nowość!
15,05 zł
Dział: Matematyka
Autor
Jolanta Borowska
E-book, Wyd. I, 171 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-836-8
Spis treści
Wstęp Rozdział 1 Wprowadzenie do programu Maple 1.1. Podstawowe zasady działania programu 1.2. Pakiet Statistics 1.3. Wyznaczanie prawdopodobieństw i kwantyli Rozdział 2 Estymacja 2.1. Estymacja punktowa 2.2. Estymacja przedziałowa Rozdział 3 Testy parametryczne 3.1. Podstawowe wiadomości dotyczące testowania hipotez statystycznych 3.2. Testowanie hipotezy o wartości oczekiwanej 3.3. Testowanie hipotezy o wariancji 3.4. Testowanie hipotezy o wskaźniku struktury 3.5. Testowanie hipotezy o równości wariancji dwóch populacji 3.6. Testowanie hipotezy o równości wartości oczekiwanych dwóch populacji 3.7. Testowanie hipotezy o równości wartości oczekiwanych dwóch populacji wzajemnie powiązanych 3.8. Testowanie hipotezy o równości wskaźników struktury dwóch populacji Rozdział 4 Testy nieparametryczne 4.1. Test serii losowości próby 4.2. Test chi-kwadrat niezależności 4.3. Test chi-kwadrat zgodności 4.4. Test Shapiro-Wilka Tabela 1 Tabela 2 Literatura