okładka książki
Nowość!
13,73 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Iwetta Budzik-Nowodzińska
E-book, Wyd. I, 122 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-843-6
Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1
Rozwój przedsiębiorstwa jako wyznacznik wzrostu wartości

1.1. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca w kontekście rozwoju
1.2. Pojęcie rozwoju przedsiębiorstwa
1.3. Identyfikacja czynników determinujących rozwój poprzez inwestycje
1.4. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie wartością

Rozdział 2
Istota inwestycji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

2.1. Pojęcie inwestycji i ich cechy
2.2. Klasyfikacja inwestycji
2.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji rzeczowych
2.4. Przedsięwzięcie inwestycyjne a projekt inwestycyjny

Rozdział 3
Efektywność inwestycji kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa

3.1. Rola i znaczenie rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
3.2. Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych
3.2.1. Proste metody oceny
3.2.2. Dynamiczne metody oceny

Rozdział 4
Zasoby przedsiębiorstwa warunkujące długotrwały rozwój

4.1. Systematyka zasobów w przedsiębiorstwie
4.2. Zasoby niematerialne
4.3. Zasoby materialne na przykładzie nieruchomości

Rozdział 5
Decyzje inwestycyjne warunkujące rozwój przedsiębiorstwa. Studium przypadku

5.1. Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych
5.2. Studium przypadku – charakterystyka
5.3. Ustalenie przepływów pieniężnych z inwestycji
5.4. Ocena efektywności podejmowanej inwestycji

Literatura

Spis tabel i rysunków