okładka książki
Nowość!
16,77 zł
Dział: Architektura
Autor
Izabela Major (red.)
Monografia, Wyd. I, 89 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-847-4
ISBN
978-83-7193-846-7
Spis treści

 

PRZEDMOWA

1. PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO ORAZ EKSPLOATACJA
POSADZEK PARKINGÓW WIELOPOZIOMOWYCH

1.1. Wymagania stawiane posadzkom parkingowym
1.2. Projektowanie konstrukcji posadzek betonowych
1.2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
1.2.2. Wytyczne do projektowania posadzek otwartych parkingów wielopoziomowych
1.2.3. Wytyczne do projektowania posadzek wielopoziomowych parkingów zamkniętych
1.2.4. Wytyczne do projektowania posadzek garaży podziemnych
1.2.5. Projektowanie zbrojenia przeciwskurczowego
1.2.6. Wytyczne projektowania dylatacji przeciwskurczowych
1.2.7. Najczęściej spotykane błędy projektowe
1.3. Wybrane problemy wykonawstwa posadzek betonowych
1.3.1. Wykonywanie nawierzchni parkingów zewnętrznych
podczas warunków zimowych
1.3.2. Dobór rodzaju kruszywa
1.3.3. Zbrojenie betonowych płyt nośnych posadzek
1.3.4. Faza pielęgnacji i zatarcie betonu
1.4. Ocena stanu technicznego posadzek
1.5. Typowe uszkodzenia i sposoby naprawy posadzek
1.5.1. Uszkodzenia posadzek garaży podziemnych
1.5.2. Uszkodzenia posadzek na stropach prefabrykowanych
1.5.3. Uszkodzenia dylatacji
1.5.4. Powierzchniowe wady posadzek betonowych
1.5.5. Pęcherze, spękania i rozwarstwienia posadzek
1.6. Podsumowanie
Literatura

2. DIAGNOSTYKA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH
2.1. Okoliczności i cele diagnostyki
2.2. Badania diagnostyczne
2.2.1. Rodzaje metod badawczych i ich zastosowanie
2.2.2. Badanie nośności posadzki
2.2.3. Badanie konstrukcji posadzki i wykrywanie wad
2.2.4. Badanie wytrzymałości betonu posadzki
2.2.5. Badanie zespolenia warstw
2.3. Podsumowanie
Literatura

3. ZABEZPIECZENIA OCHRONNE (PRZECIWWODNE
I PRZECIWWILGOCIOWE) KONSTRUKCJI BETONOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

3.1. Wprowadzenie
3.2. Klasyfikacja agresywności środowiska
3.3. Korozja zbrojenia
3.3.1. Korozja spowodowana karbonatyzacją (XC)
3.3.2. Korozja spowodowana chlorkami (XD i XS)
3.3.3. Korozja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem (XF)
3.3.4. Korozja spowodowana agresją chemiczną (XA)
3.4. Izolacje wodochronne
3.4.1. Zabezpieczenia przeciwwodne (izolacja typu „ciężkiego”)
3.4.2. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe (izolacja typu „lekkiego”)
3.5. Materiały zabezpieczające konstrukcje
3.5.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne
3.5.2. Bezspoinowe materiały cementowe
3.5.3. Krystaliczne zaprawy uszczelniające
3.5.4. Rolowe materiały bitumiczne
3.5.5. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych
3.5.6. Izolacje bentonitowe
3.6. Przepuszczalność wody przez beton
3.7. Podsumowanie
Literatura

4. PĘKANIE ŚCIAN – PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE, NAPRAWA
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przyczyny pęknięć ścian
4.3. Zapobieganie pękaniu ścian
4.4. Naprawy pękniętych ścian
4.5. Podsumowanie
Literatura