okładka książki
Nowość!
37,01 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik (red.)
Monografia, Wyd. I, 239 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-864-1
ISBN
978-83-7193-863-4
Spis treści

Przedmowa

Część I WSPÓŁDZIAŁANIE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ W CZASIE ZMIAN

Rozdział 1
Marzena Pytel-Kopczyńska
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji

Rozdział 2
Małgorzata Randak-Jezierska
Współdziałanie ludzi w organizacji a proces zarządzania zmianą

Rozdział 3
Katarzyna Kładź-Postolska
Wpływ pandemii na procesy kooperacji i konkurencji

Rozdział 4
Anna Albrychiewicz-Słocińska
Zarządzanie personelem wobec hybrydowego modelu pracy

Rozdział 5
Rafał Tyszkiewicz
Zarządzanie relacjami interpersonalnymi poprzez kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa

Rozdział 6
Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
Bezpieczeństwo informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku (wybrane aspekty)

Rozdział 7
Anna Śleszyńska-Świderska
Outsourcing jako forma współpracy usprawniająca funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Część II KOMUNIKACYJNE ASPEKTY WSPÓŁDZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII

Rozdział 8
Anna Karczewska
Komunikacja w procesie zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji

Rozdział 9
Sebastian Skolik
Współdzielenie się wiedzą w organizacji w perspektywie ewolucji kulturowej

Rozdział 10
Ireneusz Rynduch
Czynniki skutecznej komunikacji w wirtualnych zespołach pracowniczych

Rozdział 11
Elżbieta Robak
Intermentoring jako metoda współpracy i budowania relacji pomiędzy pracownikami z różnych pokoleń

Rozdział 12
Łukasz Skiba
Wpływ komunikacji na kształt kultury organizacyjnej w jednostce administracji samorządowej

Rozdział 13
Marcin Jaworski
Komunikacja w warunkach kryzysu jako podstawa wzmacniania kultury zaufania w przedsiębiorstwie. Studium przypadku

Rozdział 14
Agata Krukowska-Miler
Działania promocyjne dotyczące procesu szczepień przeciw COVID-19 jako przykład kampanii społecznej

Rozdział 15
Andrzej Postawa
Komunikowanie w rodzinie w czasie pandemii COVID-19

Rozdział 16
Joanna Krzywda
Skuteczność uczestników dialogu społecznego w zarządzaniu transformacją energetyczną w Polsce

Część III WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE MAKRO- I MEZOSPOŁECZNYM. RYNKI, MIASTA, INSTYTUCJE

Rozdział 17
Patrycja Bełtowska
CSR w obszarze pracowniczym w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie sektora bankowego w Polsce

Rozdział 18
Dorota Lizoń-Szłapowska
Czynniki kształtujące gotowość do współpracy z osobami niepełnosprawnymi w świetle badań

Rozdział 19
Agata Przewoźna-Krzemińska
Kompetencje informacyjno-komunikacyjne kluczowym wyzwaniem organizacji Smart City

Rozdział 20
Konrad Głębocki
Smart City, nowoczesne technologie oraz ICT w strategiach rozwoju polskich miast średniej wielkości

Rozdział 21
Katarzyna Zadros
Rozwiązania Smart City wykorzystywane w zarządzaniu miastem i służące walce z wykluczeniem cyfrowym seniorów

Rozdział 22
Izabella Sowier-Kasprzyk
Servqual as a Tool for Assessing the Quality of the Czestochowa Run

Rozdział 23
Magdalena Sawczuk
Zróżnicowanie relacji w instytucjach muzealnych: wielopodmiotowe podejście do współpracy

Rozdział 24
Robert Janik
The “Management Practices” of the Church of Scientology