okładka książki
Nowość!
18,22 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska Szarek (red.)
E-book, Wyd. I, 154 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-866-5
Spis treści

Wstęp

Część I
Narzędzia zarządzania publicznego w procesie budżetowania jednostek samorządu terytorialnego


Rozdział 1
Katarzyna Węgrzyn, Patrycja Niemczyk
Budżet zadaniowy jako narzędzie pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego 

Rozdział 2
Natalia Wilk, Damian Kustroń
Budżet jako sposób efektywnego zarządzania finansami lokalnymi na przykładzie gmin Domaradz i Jasienica Rosielna

Rozdział 3
Anna Martynko, Justyna Łukomska-Szarek
Benchmarking – metoda dobrej praktyki w zarządzaniu gospodarką budżetową korporacji terytorialnej 

Rozdział 4
Anna Martynko, Justyna Łukomska-Szarek
Centrum usług wspólnych jako przejaw koncepcji Lean Government w jednostce samorządu terytorialnego 

Część II
Wybrane aspekty zarządzania finansami i zasobami jednostek samorządu terytorialnego


Rozdział 5
Julia Jastrzębska, Martyna Kluska
Zarządzanie płynnością finansową i poziomem zadłużenia na przykładzie gmin Kłobuck i Blachownia 

Rozdział 6
Natalia Wilk
Zarządzanie działalnością bieżącą i rozwojową gmin na przykładzie gminy Miejsce Piastowe w latach 2017-2019

Rozdział 7
Damian Kustroń
Zarządzanie działalnością inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krosno
w latach 2017-2019


Rozdział 8
Tomasz Marchewka
Ocena spółdzielczych zasobów mieszkaniowych miasta Częstochowy w okresie 2017-2020

Rozdział 9
Anna, Budzik, Tomasz Budzik
Organizacja logistyki gospodarki odpadami komunalnymi

Część III
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem i instytucjami finansowymi


Rozdział 10
Magdalena Kamińska Ocena działalności kredytowej Santander Bank Polska SA w latach 2017-2019 

Rozdział 11
Agata Jarosz
Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Piasecznie oraz Mazowieckim Banku Spółdzielczym Łomianki w latach 2015-2019

Rozdział 12
Dawid Korzec
Analiza ryzyka kredytowego mBank SA w latach 2017-2019

Rozdział 13
Mateusz Suchański Znaczenie działalności elektronicznej w funkcjonowaniu PKO Banku Polskiego SA
w latach 2017-2019