okładka książki
Nowość!
42,38 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Cezary Stępniak (red.)
Monografia, Wyd. I, 282 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-870-2
ISBN
978-83-7193-869-6
Spis treści

Słowo wstępne

Część I UCZENIE MASZYNOWE I ELEKTRONICZNA INNOWACYJNOŚĆ JAKO PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Rozdział 1
Maciej Pondel, Jolanta Pondel
Segmentacja klientów przy użyciu technik uczenia maszynowego w celu zwiększenia efektywności działań marketingowych

Rozdział 2
Anna Nowacka
Wpływ otoczenia VUCA na koncepcję Action Learning. Ocena przedstawicieli pokolenia Y

Rozdział 3
Konrad Liszczyk
Artifical Intelligence i Machine Learning – wykorzystanie algorytmów i analiz do profilowania i personalizacji przekazów dystrybuowanych w sieci

Rozdział 4
Dariusz Dudek
Digital Collaboration Tool jako narzędzie współpracy w budowaniu ekoinnowacyjności produktów i usług

Rozdział 5
Edyta Kulej-Dudek
Sieć ECOLABNET jako pomost łączący instytucje naukowo-badawcze, organizacje pośredniczące oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP w ramach współpracy w zakresie ekoinnowacji

Część II INTERNET JAKO MEDIUM WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ

Rozdział 6
Krzysztof Hauke, Kazimierz Perechuda, Wojciech Cieśliński
Cyfrowa dojrzałość organizacji – mechanizmy strumieniowania wartości

Rozdział 7
Witold Chmielarz, Marek Zborowski
Identyfikacja różnic metody konwersji w stosunku do wybranych wielokryterialnych metod oceny bankowych serwisów internetowych

Rozdział 8
Maja Leszczyńska
Zaufanie i reputacja jako katalizatory anonimowych relacji w procesie współdzielenia dóbr i usług

Rozdział 9
Rafał Niedbał
Zastosowanie zasobów otwartych danych w działalności przedsiębiorstw

Rozdział 10
Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński
Ekosystem współczesnej prosumpcji. Procesy. Postawy. Narzędzia

Rozdział 11
Maria Kocot, Damian Kocot
Wykorzystanie narzędzi internetowych w budowaniu e-wizerunku przedsiębiorstwa

Rozdział 12
Dorota Walentek
Skuteczność e-mailingu jako narzędzia sprzedaży w obliczu Rewolucji Przemysłowej 4.0

Część III ROZWIĄZANIA ICT W CZASIE PANDEMII COVID-19

Rozdział 13
Katarzyna Łukasik
Social media marketing w zarządzaniu wizerunkiem firm w dobie pandemii COVID-19

Rozdział 14
Adam Sokołowski
Identyfikacja kryteriów wyboru oraz stopnia zastosowania funkcji komunikatorów internetowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie pandemii COVID-19

Rozdział 15
Klaudia Smoląg
Praca zdalna w dobie pandemii COVID-19 – perspektywa pracownika i pracodawcy

Rozdział 16
Kamila Tomczyk
Usługa biometrii w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Część IV NARZĘDZIA ICT WSPIERAJĄCE ZARZĄDANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Rozdział 17
Agnieszka Bitkowska, Damian Dziembek, Tomasz Gzik
Możliwość zastosowania chmury obliczeniowej do wspomagania zwinnego zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach

Rozdział 18
Zdzisław Kes, Andrzej Bytniewski, Anna Chojnacka-Komorowska, Marcin Hernes, Agata Kozina, Aleksandra Markowska, Karolina Miałkow-ska, Kamal Matouk, Krzysztof Nowosielski, Artur Rot
Zastosowanie miar zróżnicowania w ocenie odchyleń budżetowych w podsystemie controllingu

Rozdział 19
Maciej Wach
Wykorzystanie raportu stanu projektu w predykcji odchyleń budżetów projektów inwestycyjnych na przykładzie KGHM Polska Miedź SA

Rozdział 20
Tomasz Turek
Wykorzystanie możliwości systemów ERP w kształtowaniu sylwetki współczesnego menedżera. Wyniki badań ankietowych