okładka książki
Nowość!
37,40 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Felicjan Bylok, Robert Kucęba, Michał Pietruszewski
Monografia, Wyd. I, 188 s., 2021 r.
ISBN
978-83-285-971-6
Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1.
Praca i rynek pracy jako czynniki determinujące ryzyko personalne w przedsiębiorstwach

1.1. Zmiana form pracy i zatrudnienia
1.2. Elastyczność rynku pracy
1.3. Lokalny rynek pracy jako czynnik ryzyka personalnego
1.4. Analiza wybranych zjawisk związanych z zasobami ludzkimi na lokalnych rynkach pracy w Polsce

Rozdział 2.
Ryzyko personalne jako istotna kategoria ryzyka w organizacji

2.1. Geneza i ewolucja koncepcji ryzyka
2.2. Definicje i klasyfikacje ryzyka w organizacji
2.3. Ryzyko personalne - przegląd definicji i typologii

Rozdział 3.
Zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacji

3.1. Definicje i standardy zarządzania ryzykiem w organizacji
3.2. Elementy składowe zarządzania ryzykiem personalnym
3.3. Znaczenie ryzyka personalnego - przegląd badań

Rozdział 4.
Korporacyjność sektora elektroenergetycznego - szanse i zagrożenia

4.1. Struktura zdecentralizowanego rynku energii elektrycznej
4.2. Korporacyjny wymiar sektora elektroenergetycznego
4.3. Integracja pionowa korporacji energetycznych - studium przypadku
4.4. Ryzyko rynkowe korporacji energetycznych

Rozdział 5.
Pomiar i zarządzanie ryzykiem personalnym w korporacjach energetycznych

5.1. Problemy badawcze i metodyka badań
5.2. Ocena ryzyka personalnego na de innych kategorii ryzyka w organizacji
5.3. Subkategorie ryzyka personalnego w korporacjach energetycznych
5.4. Ryzyko personalne w korporacjach energetycznych - perspektywa pracowników na kluczowych stanowiskach
5.5. Sposoby i metody zarządzania ryzykiem personalnym w korporacjach energetycznych

Zakończenie

Postscriptum: Ryzyko personalne w czasie C0VID-19

Bibliografia