okładka książki
Nowość!
35,89 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.)
Monografia, Wyd. I, 223 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-872-6
ISBN
978-83-7193-871-9
Spis treści

Wprowadzenie

I. Bezpieczeństwo zdrowotne

Rozdział 1.
Suplementy diety a zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym konsumentów

Magdalena Bsoul-Kopowska

Rozdział 2.
Akredytacja podmiotów leczniczych celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów 

Żaneta Mrożek

Rozdział 3.
Rola wsparcia psychologicznego i terapii w procesie adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych

Dorota Lizoń-Szłapowska

II. Bezpieczeństwo w dobie COVID-19

Rozdział 4.
Zaufanie społeczne jako czynnik wpływający na szczepienia przeciw COVID-19

Felicjan Bylok

Rozdział 5.
Rozwiązania Smart City służące zarządzaniu miastem w okresie pandemii COVID-19

Katarzyna Zadros

Rozdział 6.
Wpływ komunikacji na poczucie bezpieczeństwa pracowników w dobie pandemii

Agata Przewoźna-Krzemińska

III. Bezpieczeństwo informacyjne

Rozdział 7.
Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w Smart City

Konrad Głębocki

Rozdział 8.
Nowoczesne technologie wspomagające analizę zagrożeń systemu przetwarzającego informacje niejawne

Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak

Rozdział 9.
Nowoczesne technologie wspomagające analizę ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych

Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak

IV. Bezpieczeństwo w instytucjach i samorządzie terytorialnym

Rozdział 10.
Znaczenie doskonalenia w procesie rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej i podnoszenia bezpieczeństwa kraju

 Łukasz Skiba

Rozdział 11.
Wpływ pracy zdalnej w warunkach podwyższonego ryzyka na bezpieczeństwo i higienę pracy nauczycieli akademickich w myśl koncepcji work-life balance

Aleksandra Zyska, Adam Pawlak, Michał Braczkowski 

Rozdział 12.
Rozwój Smart Cities w Polsce w kontekście wykorzystania energii odnawialnej

Wioletta Skrodzka

V. Bezpieczeństwo ideologiczne, kulturowe i religijne

Rozdział 13.
Bezpieczeństwo ideologiczne w polskiej przestrzeni naukowo-badawczej na tle teorii sekurytyzacji

Paweł Łubiński

Rozdział 14.
Bezpieczeństwo kulturowe a program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Agnieszka Pieniążek

Rozdział 15.
Bezpieczeństwo religijne w II RP. Rozważania na kanwie ustaw z dnia 21 kwietnia 1936 r.

Jerzy Nikołajew

Rozdział 16.
The Elements of Management in Destructive Apocalyptic Groups on Selected Examples

Robert Janik

VI. Inne formy bezpieczeństwa pozamilitarnego

Rozdział 17.
Strategia rozwoju zrównoważonego a bezpieczeństwo ekologiczne na obszarach przyrodniczo cennych

Ewa Albińska

Rozdział 18.
Bezpieczeństwo socjalne rodziny poprzez zasiłek wychowawczy 500+ a wpływ na wzrost zamożności rodziny

Tomasz Odzimek

Rozdział 19.
Służby specjalne uczestnikami walki z terroryzmem na początku XXI wieku (wybrane aspekty)

Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat

Rozdział 20.
Bezpieczeństwo służb specjalnych. Wybrane aspekty

Andrzej Żebrowski