okładka książki
Nowość!
22,79 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Izabela Krawczyk-Sokołowska (red.)
E-book, Wyd. I, 218 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-928-0
Spis treści

Wstęp

Część I
Wybrane problemy zarządzania organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju


Rozdział 1
Iwona Otola, Marlena Grabowska
Teoretyczne ujęcie płynności w aspekcie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 

Rozdział 2
Dariusz Dudek
Platforma współpracy wspierająca ekoinnowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Rozdział 3
Grażyna Gierszewska, Katarzyna Modrzejewska, Paweł Huras
Ośrodki innowacji – instrument regionalnego systemu wsparcia innowacyjności podmiotów gospodarczych na Mazowszu

Rozdział 4
Agata Kielesińska
Zarządzanie rozwojem regionalnie zrównoważonym

Część II
Wybrane aspekty zarządzania finansami


Rozdział 5
Agnieszka Wójcik-Czerniawska
The Phenomenon of Financial Exclusion

Rozdział 6
Iryna Pasinovych, Olga Sych, Ivanna Myshchyshyn
Social Bonds as a Tool for Financing the Development of Ukraine

Rozdział 7
Katarzyna Szymczyk Activities of the Central Bank in a Crisis on the Example of the National Bank of Poland 

Rozdział 8
Sylwia Stachera-Włodarczyk
Niestabilna sytuacja geopolityczna i jej wpływ na polski sektor bankowy

Rozdział 9
Lidia Włodarska-Zoła
Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w kontekście zaostrzenia polityki kredytowej banków 

Rozdział 10
Krystyna Barczyk
Działania proekologiczne w sprawozdawczości. Taksonomia ESG w raportach niefinansowych 

Rozdział 11
Łukasz Dwojak
Przemiany w strategii dystrybucji banków na rynku krajowym wywołane zmianami technologicznymi oraz pandemią COVID-19

Część III
Wybrane problemy zarządzania


Rozdział 12
Weronika Prządka
Znaczenie wiedzy w kształtowaniu kompetencji współpracy

Rozdział 13
Patrycja Kuźmiuk Rola doświadczenia w kształtowaniu kompetencji współpracy w zespole osób młodych 

Rozdział 14
Joseph Ohimor
Female Entrepreneurship and SME Development: A Perspective beyond Gender Theories 

Rozdział 15
Roman Garbiec
Sports Insurance in Poland

Rozdział 16
Katarzyna Łyp, Aleksandra Szczepaniak
Analiza poziomu realizacji zapotrzebowania społecznego na świadczenia zdrowotne. Choroby układu krążenia 

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków