okładka książki
Nowość!
41,56 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Leszek Kiełtyka (red.)
Monografia, Wyd. I, 235 s., 2023 r.
e-ISBN
978-83-7193-934-1
ISBN
978-83-7193-933-4
Spis treści

Leszek Kiełtyka
WSTĘP

Część I
Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce – wybrane koncepcje, metody, narzędzia


Rozdział 1
Elżbieta Mączyńska
ZARZĄDZANIE W CYFROWEJ ERZE SAMOTNOŚCI

Rozdział 2
Andrzej Jaki, Tomasz Rojek, Fabio Fragomeni, Domenico Quartarone
CRISES AS FACTORS OF CHANGE IN ENTERPRISE MANAGEMENT: EVIDENCE FROM COVID-19 PANDEMIC

Rozdział 3
Jacek Bendkowski
COWORKING JAKO PRZEDMIOT POZNANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Rozdział 4
Kajetan Kozłowski
WYBRANE ASPEKTY DOWODZENIA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH. ZARZĄDZANIE CZYNNOŚCIAMI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYMI

Rozdział 5
Marcin Hernes, Łukasz Kuźmiński, Michał Nadolny, Agata Kozina, Karolina Miałkowska,
Jakub Janus, Filip Płotnicki
PROGNOZOWANIE SPŁACALNOŚCI UMÓW LEASINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MASZYNOWEGO UCZENIA

Rozdział 6
Andrzej Greńczuk, Kamil Kęsik
APPLICATION OF DMN NOTATION TO CREATE LEGAL RULES IN THE EXPERT SYSTEM

Część II
Zarządzanie zasobami informacyjnymi i bezpieczeństwem informacji w organizacjach


Rozdział 7
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
INFORMATION SECURITY IN CLOUD SERVICES IT STRATEGY – STANDARDS AND REGULATIONS

Rozdział 8
Joanna Antczak
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W JEDNOSTCE GOSPODARCZEJ

Rozdział 9
Maciej Szmit, Anna Szmit
KILKA UWAG O ZARZĄDZANIU PODATNOŚCIAMI

Rozdział 10
Jerzy Chojecki
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Rozdział 11
Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
ZARZĄDZANIE W PRZESTRZENI INFORMACJI JAKO ELEMENT RYWALIZACJI I KONFLIKTÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Część III
Multimedia i nowe technologie w zarządzaniu organizacjami


Rozdział 12
Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk, Kamila Łuczak
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU. ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA

Rozdział 13
Tomasz Lis, Paula Bajdor
MULTIMEDIA W KSZTAŁTOWANIU RELACJI PRZEDSIĘBIORSTWO – KLIENT

Rozdział 14
Mateusz Lipiński, Izabella Chaber
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W DOBIE REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ. SOCIAL MEDIA

Część IV
Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja


Rozdział 15 Agnieszka Bitkowska, Mateusz Szymborski
CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Z PERSPEKTYWY PROCESOWO-PROJEKTOWEJ

Rozdział 16
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) W KSZTAŁTOWANIU CYFROWYCH MODELI BIZNESU POZYTYWNIE WPŁYWAJĄCYCH NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Rozdział 17
Adam Górny
INFORMACJA W OCENIE RYZYKA PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE 4.0

Rozdział 18
Leszek Panasiewicz
CYFRYZACJA PROCESÓW ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ