okładka książki
Nowość!
24,37 zł
Dział: Matematyka
Autor
Jolanta Pozorska, Izabela Zamorska
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 104 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-932-7
ISBN
978-83-7193-931-0
Spis treści

Słowo wstępne

1. Funkcje całkowitoliczbowe
1.1. Funkcje podłoga i sufit
1.2. Własności funkcji całkowitoliczbowych
1.3. Równania, nierówności, układy równań
1.4. Zadania różne
1.5. Ułamki łańcuchowe
1.6. Wzór Legendre’a
1.7. Ciekawe stałe i wzory prowadzące do liczb pierwszych
1.8. Inne zastosowania
1.9. Zadania do rozwiązania
1.10. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
1.11. Literatura

2. Indukcja matematyczna i rekurencja
2.1. Twierdzenie o indukcji matematycznej
2.2. Rekurencja
2.3. Zadania do rozwiązania
2.4. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
2.5. Literatura

3. Relacje. Relacja kongruencji
3.1. Relacje
3.2. Relacja kongruencji
3.3. Odwracalność kongruencji
3.4. Wybrane twierdzenia dotyczące kongruencji
3.5. Wybrane testy pierwszości
3.6. Wykrywanie i korygowanie błędów
3.7. Zadania do rozwiązania
3.8. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
3.9. Literatura

4. Wybrane zagadnienia teorii grafów
4.1. Grafy rządzą światem?
4.2. Podstawowe definicje. Niezmienniki izomorfizmu
4.3. Grafy eulerowskie i hamiltonowskie
4.4. Grafy dwudzielne
4.5. Drzewa
4.6. Zadania do rozwiązania
4.7. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
4.8. Literatura

5. Elementy teorii kodowania. Kod Huffmana
5.1. Wybrane aspekty kodowania informacji
5.2. Kod prefiksowy
5.3. Kod Huffmana
5.4. Zadania do rozwiązania
5.5. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
5.6. Literatura