okładka książki
Nowość!
27,25 zł
Dział: Mechanika
Autor
Katarzyna Czech-Dudek (red.)
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 164 s., 2022 r.
ISBN
978-83-7193-925-9
Spis treści

Przedmowa

1. Wprowadzenie do obróbki plastycznej

(A. Idziak-Jabłońska, K. Czech-Dudek)

2. Badanie materiałów stosowanych w obróbce plastycznej – statyczna próba rozciągania, pomiary twardości
(A. Idziak-Jabłońska)
2.1. Podstawy teoretyczne. Statyczna próba rozciągania
2.2. Pomiar odkształceń po zerwaniu
2.3. Pomiar twardości
2.4. Przebieg ćwiczenia

3. Cięcie i wykrawanie – realizacja procesu. Metody, narzędzia i maszyny technologiczne stosowane w procesie cięcia i wykrawania
(A. Idziak-Jabłońska)
3.1. Podstawy teoretyczne
3.2. Przebieg ćwiczenia

4. Procesy technologiczne gięcia blach, rur i profili – realizacja procesów. Metody gięcia
(A. Idziak-Jabłońska)
4.1. Podstawy teoretyczne
4.2. Przebieg ćwiczenia

5. Procesy tłoczenia; realizacja procesu wytłaczania i przetłaczania. Maszyny i narzędzia stosowane w procesach kształtowania wyrobów o powierzchni nierozwijalnej
(A. Idziak-Jabłońska)
5.1. Podstawy teoretyczne
5.1.1. Wytłaczanie – przebieg procesu
5.1.2. Przetłaczanie – przebieg procesu
5.1.3. Wyciąganie – przebieg procesu
5.2. Metody wytłaczania oraz specjalne sposoby ciągnienia
5.3. Przebieg ćwiczenia

6. Wprowadzenie do obróbki skrawaniem
(K. Czech-Dudek, M. Kęsy)

7. Technologia toczenia – charakterystyka. Parametry technologiczne
(K. Czech-Dudek)
7.1. Kinematyka toczenia
7.2. Klasyfikacja toczenia
7.3. Parametry toczenia
7.3.1. Parametry technologiczne
7.3.2. Parametry geometryczne
7.3.3. Parametry eksploatacyjne i wydajnościowe
7.4. Etapy doboru warunków toczenia
7.5. Przebieg ćwiczenia

8. Budowa, rodzaje i zastosowanie noży tokarskich
(K. Czech-Dudek)
8.1. Budowa noża tokarskiego
8.2. Klasyfikacja noży tokarskich
8.3. Przebieg ćwiczenia

9. Technologia frezowania – charakterystyka i rodzaje. Kinematyka procesu frezowania. Parametry
(M. Kęsy)
9.1. Charakterystyka procesu
9.2. Odmiany frezowania
9.3. Frezowanie przeciwbieżne i współbieżne
9.4. Parametry frezowania
9.4.1. Parametry technologiczne
9.4.2. Parametry geometryczne
9.4.3. Parametry eksploatacyjne i wydajnościowe frezowania
9.5. Przebieg ćwiczenia

10. Narzędzia frezarskie – rodzaje i zastosowanie
(M. Kęsy)
10.1. Podział narzędzi frezarskich
10.1.1. Przeznaczenie frezów
10.1.2. Sposób pracy narzędzia frezarskiego
10.1.3. Sposób mocowania
10.1.4. Kształt i geometria ostrza freza
10.1.5. Podział konstrukcyjny narzędzi frezarskich
10.2. Przebieg ćwiczenia

Źródła

Podstawy obróbki plastycznej

Podstawy obróbki skrawaniem