okładka książki
Nowość!
45,91 zł
Dział: Mechanika
Autor
Agnieszka Kijo-Kleczkowska
E-book, Wyd. I, 182 s., 2023 r.
e-ISBN
978-83-7193-944-0
ISBN
978-83-7193-943-3
Spis treści

Streszczenie

Wykaz głównych oznaczeń

1. WPROWADZENIE

2. CEL I ZAKRES PRACY

3. PALIWA ALTERNATYWNE A TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW W ASPEKCIE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

4. WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE WYBRANYCH PALIW ALTERNATYWNYCH


5. IDENTYFIKACJA ZACHOWANIA PALIW ALTERNATYWNYCH W RÓŻNYCH WARUNKACH PROCESU SPALANIA
5.1. Analiza porównawcza spalania różnego rodzaju paliw w postaci pyłów
5.2. Analiza porównawcza spalania różnego rodzaju paliw w postaci brykietów
5.3. Identyfikacja spalania i współspalania osadów ściekowych z węglem i biomasą
5.3.1. Spalanie granulowanych osadów ściekowych
5.3.2. Spalanie i współspalanie paliw w postaci brykietów
5.3.3. Emisja zanieczyszczeń podczas spalania i współspalania paliw w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
5.4. Identyfikacja współspalania węgla kamiennego z biomasą i mułem węglowym
5.5. Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach spalania paliw

6. MODEL MATEMATYCZNY PRZEBIEGU PROCESÓW TERMICZNYCH WYBRANYCH PALIW

7. PODSUMOWANIE

LITERATURA

Załącznik 1

Załącznik 2

Abstract