okładka książki
Nowość!
42,42 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Olga Ławińska, Anna Korombel
Monografia, Wyd. I, kolor, 141 s., 2023 r.
e-ISBN
978-83-7193-942-6
ISBN
978-83-7193-941-9
Spis treści

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI PRZEZ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWA – UJĘCIE TEORETYCZNE


Rozdział 1
Kim jest pokolenie Z? Cechy i wartości przedstawicieli pokolenia Z

Rozdział 2
Zarządzanie relacjami z klientem i jego wiedzą w mediach społecznościowych

Rozdział 3
Crowdsourcing przykładem procesu przekształcania klientów z pasywnych odbiorców produktów w aktywnych współtwórców wartości

Rozdział 4
Oczekiwania pokolenia Z wobec cech menedżerów i warunków pracy

CZĘŚĆ II
BUDOWANIE RELACJI Z POKOLENIEM Z PRZEZ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH


Rozdział 5
Metodyka badań własnych

Rozdział 6
Zachowania przedstawicieli pokolenia Z w mediach społecznościowych

Rozdział 7
Zaangażowanie przedstawicieli pokolenia Z w rozwój przedsiębiorstw za pośrednictwem crowdsourcingu

Rozdział 8
Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec cech i kompetencji ich potencjalnych bezpośrednich przełożonych (menedżerów)

Rozdział 9
Wnioski z badań własnych

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków