2

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

ISSN 2299-9965 (druk) eISSN 2353-0588 (online).

Czasopismo indeksowane jest w 13 bazach danych: Emerging Sources Citation Index Thomson
Reuters, Crossref, American Mathematical Society MathSciNet® Mathematical Reviews, zbMATH,
EBSCOhost, DOAJ Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Google scholar,
BazTech, CeON Centrum Otwartej Nauki, POL-index Polska Baza Cytowań,
PBN Polska Bibliografia Naukowa,
Śląska Biblioteka Cyfrowa.

JAMCM to Open Access Journal. Dokumenty są dostępne do użytku niekomercyjnego
na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0).
Wszystkie artykuły opublikowa-ne w JAMCM są na stałe bezpłatne do przeczytania i pobrania
dla każdego. Wszystkie recenzowane, zaakceptowane artykuły publikowane są bezpłatnie.

JAMCM jest kwartalnikiem, jest publikowane w języku angielskim i ma przyznane 70 punktów
zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na stronie
amcm.pcz.pl