1

Polish Journal of Management Studies

ISSN 2081-7452

Czasopismo jest redagowane przez międzynarodowych praktyków i naukowców. Publikuje prace naukowe z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem i jest wydawane jako półrocznik.

Czasopismo ma przyznane 140 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych
.

Czasopismo jest abstraktowane i indeksowane w bazach: Scopus, Web of Sciences Emerging Sources Citation Index, Index Copernicus, Google Scholar, EconPapers, EBSCO, RePeC, BazTech, OAJI, Turkish Education Index.

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na stronie
pjms.zim.pcz.pl