1

Polish Journal of Management Studies

ISSN 2081-7452

Czasopismo jest redagowane przez międzynarodowych praktyków i naukowców. Publikuje prace naukowe z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem i jest wydawane jako półrocznik.

Czasopismo ma przyznane 40 punktów wg MNiSW.

Czasopismo jest abstraktowane i indeksowane w bazach: Scopus, Web of Sciences Emerging Sources Citation Index, Index Copernicus, Google Scholar, EconPapers, EBSCO, RePeC, BazTech, OAJI, Turkish Education Index.

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na stronie
pjms.zim.pcz.pl