Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
AGILE NETWORKS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Kazimierz Perechuda, Iwona Chomiak-Orsa (red.) 20,29 zł
ALGEBRA WSPÓŁCZESNA I JEJ ZASTOSOWANIA Matematyka Monografia 2018 r. Nadiya Gubareni 47,25 zł
ANALIZA POTENCJAŁU BUDOWY EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRANSGRANICZNYCH SIECI INNOWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ REGIONÓW CZECH I SŁOWACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Piotr Pachura 16,12 zł
ANALIZA SPRZĘŻONYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATUROWEGO W JEDNOBIEGUNOWYCH TORACH WIELKOPRĄDOWYCH Elektrotechnika Monografia 2019 r. Tomasz Szczegielniak 47,25 zł
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE ArchiCAD. PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE Architektura Monografia 2021 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 51,68 zł
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE ArchiCAD. PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE Architektura E-book 2021 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 31,01 zł
BEHAWIORALIZM W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA. SPOŁECZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba (red.) 30,06 zł
BEHAWIORALIZM W TEORII I PRAKTYCE. KREOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO, STRUKTURALNEGO I SPOŁECZNEGO ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba (red.) 24,66 zł
Between Literary and Specialised Translation: Commonalities and Differences Zarządzanie - nauki o języku Monografia 2019 r. Julian Maliszewski red. 39,90 zł
BEZPIECZEŃSTWO POZAMILITARNE W XX I XXI WIEKU. ZAGROŻENIA-WYZWANIA-KONCEPCJE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Henryk Kromołowski, Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek (red.) 44,35 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 33,86 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 20,32 zł
Budowanie marki w wirtualnych społecznościach. Wybrane przykłady z branży gier wideo Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Maciej D. Sobociński 24,65 zł
Budowanie marki w wirtualnych społecznościach. Wybrane przykłady z branży gier wideo Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Maciej D. Sobociński 14,79 zł
Budownictwo i architektura Częstochowy Architektura Monografia 2017 r. Aleksandry Repelewicz (red.) 26,25 zł
Cognotive approaches to specialist translation Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Julian Maliszewski red. 61,95 zł
CONTROLLING W ZARZĄDZANIU MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Suska 37,67 zł
COST MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Karolina Rybicka 21,98 zł
COST MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITY Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Karolina Rybicka 13,19 zł
CZŁOWIEK W ORGANIZACJI – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek red. 56,11 zł
DECYZJE INWESTYCYJNE A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. KONTEKST ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Iwetta Budzik-Nowodzińska 22,89 zł
DECYZJE INWESTYCYJNE A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. KONTEKST ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Iwetta Budzik-Nowodzińska 13,73 zł
DETERMINANTS OF MANAGING NETWORKS OF ORGANIZATIONS IN RURAL AREAS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Anna Justyna Parzonko, Barbara Kiełbasa 25,56 zł
DETERMINANTY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Lemańska-Majdzik (red.) 25,56 zł
DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING – DESIGNING – ASSESSMENT OF THE CONDITION Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam IDZIKOWSKI 33,82 zł
DOBÓR I EFEKT ZASTOSOWANIA ZMIENNOFAZOWEGO AKUMULATORA CIEPŁA W MIEJSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Inżynieria Środowiska Monografia 2020 r. Michał Turski 23,31 zł
DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA SZPITALI A JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Beata Detyna 57,09 zł
DYLEMATY CZASU I PRZESTRZENI W BIBLIOTEKACH. WYBRANE ZAGADNIENIA Inne Monografia 2019 r. Dagmara Bubel red. 37,40 zł
DYLEMATY I WYZWANIA DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W ZINTEGROWANEJ EUROPIE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka (red.) 22,86 zł
DYLEMATY I WYZWANIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W ZMIENNYM OTOCZENIU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Małgorzata Okręglicka, Anna Lemańska-Majdzik (red.) 27,29 zł