Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Sortuj malejąco Cena brutto
DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING – DESIGNING – ASSESSMENT OF THE CONDITION Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam IDZIKOWSKI 33,82 zł
MODELLING OF ELEMENTS OF MACHINERY DRIVING UNITS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Adam Idzikowski, Piotr Sokolski (red.) 29,74 zł
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam Nowicki, Dorota Jelonek (red.) 37,03 zł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - UWARUNKOWANIA TERYTORIALNO-PRZYRODNICZE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Agata Kielesińska (red.) 22,86 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 20,75 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ROZWÓJ, STRATEGIA. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Puto, Paweł Nowodziński (red.) 37,20 zł
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 27,42 zł
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI – TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 25,83 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 24,34 zł
MARKETINGOWE ASPEKTY LOGISTYCZNYCH PROJEKTÓW INFRASRUKTURALNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Aleksander Pabian 22,09 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Aleksander Pabian 37,05 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Aleksander Pabian 22,23 zł
Budownictwo i architektura Częstochowy Architektura Monografia 2017 r. Aleksandry Repelewicz (red.) 26,25 zł
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 34,84 zł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 28,71 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Andrzej Brzeziński 22,54 zł
WIEDZA EKONOMICZNA. TESTY I ZADANIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2017 r. Andrzej Brzeziński 37,00 zł
Kompetencje w zarządzaniu współczesną organizacją Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Andrzej Brzeziński 35,70 zł
ZACHOWANIA PROINNOWACYJNE A KREATYWNOŚĆ ORGANIZACJI. PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Aneta PACHURA (red.) 25,56 zł
STRATEGIE GLOKALIZACJI W DZIAŁALNOŚCI SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Aneta Pachura (red.) 24,59 zł
INTEGRACJA – DEZINTEGRACJA – ENTROPIA WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Aneta Pachura (red.) 29,09 zł
PRAWO CYWILNE. CZĘŚĆ OGÓLNA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2019 r. Anna Bazan-Bulanda 24,79 zł
SPOŁECZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ. WYBRANE ZAGADNIENIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2020 r. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.) 24,27 zł
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Anna Bazan-Bulanda, Elżbieta Robak (red.) 30,19 zł
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYMI ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Bazan-Bulanda, Elżbieta Robak, Agnieszka Kwiatek (red.) 26,52 zł
CZŁOWIEK W ORGANIZACJI – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek red. 56,11 zł
TRANSFORMATION OF IT IN LOGISTICS MANAGEMENT IN RURAL AREAS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko Arkadiusz Niedziółka 23,76 zł
GLOBAL CHALLENGES AND MANAGEMENT OF AGROIBUSINESS SECTOR Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko, Karolina Łopacińska 24,66 zł
WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI BIZNESOWYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Anna Brzozowska, Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek (red.) 22,86 zł