Tytuł Dział Rodzaj publikacji Sortuj malejąco Rok wydania Autor Cena brutto
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I TRENDY W ZARZĄDZANIU MIASTEM (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Konrad Głębocki 17,95 zł
PROCESY BUDŻETOWANIA A STRATEGIE MIAST NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Marta Szczepańczyk 20,49 zł
OCZYSZCZANIE WODY W PROCESACH HYBRYDOWYCH Inżynieria Środowiska E-book 2021 r. Lidia Dąbrowska, Beata Karwowska Agata Rosińska, Elżbieta Sperczyńska 23,05 zł
WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI W PRZEMYŚLE PIWOWARSKIM. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RZEMIEŚLNICZA Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Piotr Tomski 11,93 zł
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYD. IV Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Jolanta Chluska 20,34 zł
ROZWÓJ BRANŻY PIWOWARSTWA RZEMIEŚLNICZEGO (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Piotr Tomski 13,95 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Helena Kościelniak (red.) 11,14 zł
MIKRO- I MAKROEKONOMICZNY WYMIAR RYNKU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Anna Korombel, (red.) 19,27 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł
MODERN QUALITY MANAGEMENT IN SPORT (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Joanna Rosak-Szyrocka 12,60 zł
INTELIGENTNE MIASTO – EKOSYSTEM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Rozpondek 17,80 zł
DYLEMATY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBSZARZE MIESZKALNICTWA Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał 16,10 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Aleksander Pabian 22,23 zł
METODY BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW METALOWYCH I ICH ZŁĄCZY SPAWANYCH (e-book) Metalurgia i Inżynieria Materiałowa E-book 2021 r. Grzegorz Golański, Agata Merda, Paweł Wieczorek, Klaudia Klimaszewska 34,14 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 13,53 zł
RETENCJA WÓD OPADOWYCH W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH (e-book) Inżynieria Środowiska E-book 2020 r. Maciej Mrowiec 65,71 zł
ZARYS WYKORZYSTANIA SYMULACJI MES W ANALIZIE ODDZIAŁYWANIA NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH NA CECHY EKSPLOATACYJNE KONSTRUKCJI SPAWANYCH (e-book) Mechanika E-book 2020 r. Jerzy Nawrocki, Jacek Słania, Kwiryn Wojsyk, Grzegorz Golański 33,33 zł
COST MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITY Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Karolina Rybicka 13,19 zł
METODY KALKULACJI JEDNORAZOWYCH SKŁADEK NETTO W PODSTAWOWYCH TYPACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (e-book) Matematyka E-book 2021 r. Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek 22,19 zł
RENTY W MATEMATYCE FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ (e-book) Matematyka E-book 2021 r. Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior 19,55 zł
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Tomasz Szczepanik, Natalia Sobala 13,95 zł
Between Literary and Specialised Translation: Commonalities and Differences Zarządzanie - nauki o języku Monografia 2019 r. Julian Maliszewski red. 39,90 zł
ERGONOMIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz 22,54 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII MAGNETYZMU: MAGNETYZM W POLSCE, HIPOTEZA DOMEN MAGNETYCZNYCH, MAGNESY ZE STALI Metalurgia i Inżynieria Materiałowa Monografia 2016 r. Jerzy J. Wysłocki 34,24 zł
WYZWANIA RYNKOWE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Beata Skowron-Grabowska, Paweł Nowodziński red. 25,28 zł
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.) 37,26 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI LOGISTYKA, WIEDZA, EKOINNOWACJE. TOM II Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik (red.) 30,95 zł
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI – TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 25,83 zł
OBRAZ I PRZESTRZEŃ W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros (red.) 46,26 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Anna Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska (red.) 40,12 zł