Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19 Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster 23,03 zł
Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster 13,82 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. ASPEKTY MENEDŻERSKIE I PSYCHOSPOŁECZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Robert Janik 31,98 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Andrzej Brzeziński 22,54 zł
Przedsiębiorstwo w nowej rzeczywistości gospodarczej. Relacje – zmiany – strategie Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Piotr Tomski, Katarzyna Olejniczak-Szuster (red.) 25,24 zł
Przedsiębiorstwo w nowej rzeczywistości gospodarczej. Relacje – zmiany – strategie Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Piotr Tomski, Katarzyna Olejniczak-Szuster (red.) 15,15 zł
PRZESTRZEŃ W BADANIACH EKONOMICZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marek Szajt 22,86 zł
Przykłady zastosowania metody elementów skończonych w budownictwie z użyciem programu ADINA. Część II Architektura Podręcznik/Skrypt 2020 r. Izabela Major, Maciej Major Krzysztof Kuliński 39,03 zł
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2021 r. Jolanta Chulska (red.) 39,09 zł
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Jolanta Chulska (red.) 23,46 zł
RENTY W MATEMATYCE FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ Matematyka Podręcznik/Skrypt 2021 r. Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior 32,58 zł
RENTY W MATEMATYCE FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ (e-book) Matematyka E-book 2021 r. Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior 19,55 zł
Retencja wód opadowych w obszarach zurbanizowanych Inżynieria Środowiska Monografia 2020 r. Maciej Mrowiec 109,53 zł
RETENCJA WÓD OPADOWYCH W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH (e-book) Inżynieria Środowiska E-book 2020 r. Maciej Mrowiec 65,71 zł
Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie adaptacji osób niedostosowanych społecznie Inne Monografia 2017 r. Dorota Lizoń-Szłapowska red. 55,65 zł
ROZWAŻANIA WOKÓŁ PROCESU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIEDZY O ZARZĄDZANIU Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2016 r. Robert Janik 39,64 zł
ROZWÓJ BRANŻY PIWOWARSTWA RZEMIEŚLNICZEGO Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Piotr Tomski 23,25 zł
ROZWÓJ BRANŻY PIWOWARSTWA RZEMIEŚLNICZEGO (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Piotr Tomski 13,95 zł
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. DETERMINANTY ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Paula Pypłacz, Dariusz Dudek (red.) 26,46 zł
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Klaudia Smoląg, Artur Wrzalik (red.) 24,66 zł
RYZYKO NA RYNKU ENERGII Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marcin Zawada (red.) 26,01 zł
SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ LOKALNĄ. DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Kowalska (red,) 39,80 zł
Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling 2021 Matematyka Monografia 2021 r. Andrzej Z. Grzybowski (ed.) 24,54 zł
Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling 2021 Matematyka E-book 2021 r. Andrzej Z. Grzybowski (ed.) 14,72 zł
SEMANTYKA W SYSTEMACH WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH. MODELE, TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Ilona Pawełoszek 32,88 zł
SIEĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCY W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA MAŁĄ FIRMĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Tomski 69,80 zł
SPALANIE PALIW STAŁYCH W UKŁADACH Z PĘTLĄ CHEMICZNĄ Inżynieria Środowiska Monografia 2019 r. Tomasz CZAKIERT 47,25 zł
SPOŁECZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ. WYBRANE ZAGADNIENIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2020 r. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.) 24,27 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 22,56 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 13,53 zł