Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
Stopy magnezu i kompozyty na ich osnowie Inżynieria materiałowa Monografia 2017 r. Katarzyna N. Braszczyńska-Malik 76,65 zł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 28,71 zł
STRATEGIE GLOKALIZACJI W DZIAŁALNOŚCI SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Aneta Pachura (red.) 24,59 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY. BUDUJMY WSPÓLNIE KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Wojciech Babicz, Katarzyna Zadros (red.) 28,71 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY. CHEMICZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Wioletta M. Bajdur (red.) 28,19 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz (red.) 28,71 zł
SYTUACYJNE KONTEKSTY ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Marlena Grabowska 44,90 zł
TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Tomasz Turerk red. 22,54 zł
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam Nowicki, Dorota Jelonek (red.) 37,03 zł
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM W PERSPEKTYWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Izabela Krawczyk -Sokołowska, Seweryn Cichoń (red.) 25,24 zł
TERRITORIAL DEVELOPMENT – IN POLISH AND SLOVAKIAN RESEARCH WORK CHOSEN ISSUES Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Vladimír Solár (ed.) 23,83 zł
THE GENERAL INSIGHTS ON MANAGEMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Paula Bajdor, Aleksandra Ptak (red.) 29,74 zł
TOTAL QUALITY MANAGEMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Jacek Selejdak, Tatiana Čorejová, Robert Ulewicz 27,36 zł
TRANSFORMATION OF IT IN LOGISTICS MANAGEMENT IN RURAL AREAS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko Arkadiusz Niedziółka 23,76 zł
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYMI ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Bazan-Bulanda, Elżbieta Robak, Agnieszka Kwiatek (red.) 26,52 zł
UKŁADY STEROWANIA NUMERYCZNEGO XX WIEKU Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn Monografia 2014 r. Tadeusz Złoto, Andrzej Rygałło 31,50 zł
Unieszkodliwianie osadów przemysłowych Inżynieria Środowiska Monografia 2019 r. January B. Bień, Jolanta Sobik-Szołtysek, Katarzyna Wystalska, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela 31,50 zł
UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Inżynieria Środowiska Monografia 2019 r. January B. Bień, Jolanta Sobik-Szołtysek, Katarzyna Wystalska, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela 43,05 zł
Uszkodzenia, naprawy i zabezpieczenia wybranych elementów budowli Architektura Monografia 2021 r. Izabela Major (red.) 16,77 zł
Uszkodzenia, naprawy i zabezpieczenia wybranych elementów budowli Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Izabela Major (red.) 10,03 zł
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-LOGISTYCZNE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Leszek Szczupak (red.) 20,10 zł
UWARUNKOWANIA PROAKTYWNEGO PODEJŚCIA DO PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Oksana Seroka-Stolka 55,25 zł
UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM W PROCESACH SPRZEDAŻOWYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Anna Zelga-Szmidla 19,52 zł
UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM W PROCESACH SPRZEDAŻOWYCH Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Anna Zelga-Szmidla 11,71 zł
WIEDZA - KAPITAŁ LUDZKI - GOSPODARKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Stanisław Brzeziński, Joanna Gajda, Agnieszka Rzepka (red.) 24,34 zł
WIEDZA EKONOMICZNA. TESTY I ZADANIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2017 r. Andrzej Brzeziński 37,00 zł
WIEDZA I INFORMACJA W AKCELERACJI BIZNESU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Kazimierz Perechuda Iwona Chomiak-Orsa (red.) 29,61 zł
WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI BIZNESOWYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Anna Brzozowska, Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek (red.) 22,86 zł
WIEDZA W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Kazimierz Perechuda, Iwona Chomiak-Orsa (red.) 30,06 zł
WIEDZA W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Ilona Pawełoszek Cezary Stępniak (red.) 36,77 zł