Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Dariusz Wielgórka (red.) 24,66 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 24,34 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM W ORGANIZACJACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Dariusz Wielgórka (red.) 27,36 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH I PUBLICZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Dariusz Wielgórka (red.) 25,49 zł
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI – TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 25,83 zł
WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁDZIELENIE SIĘ W RELACJACH SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik (red.) 55,80 zł
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 27,42 zł
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Anna Bazan-Bulanda, Elżbieta Robak (red.) 30,19 zł
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.) 26,59 zł
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Dariusz Wielgórka (red.) 29,29 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII MAGNETYZMU: MAGNETYZM W POLSCE, HIPOTEZA DOMEN MAGNETYCZNYCH, MAGNESY ZE STALI Metalurgia i Inżynieria Materiałowa Monografia 2016 r. Jerzy J. Wysłocki 34,24 zł
WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI W PRZEMYŚLE PIWOWARSKIM. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RZEMIEŚLNICZA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Piotr Tomski 19,88 zł
WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI W PRZEMYŚLE PIWOWARSKIM. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RZEMIEŚLNICZA Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Piotr Tomski 11,93 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TOM V Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Katarzyna Brendzel-Skowera, Katarzyna Łukasik (red.) 24,14 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, IT, CSR. TOM III Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Beata Skowron-Grabowska, Katarzyna Brendzel-Skowera (red.) 39,92 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera (red.) 27,04 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. TOM II Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Katarzyna Łukasik, Paweł Nowodziński (red.) 26,84 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. Innowacyjność i przedsiębiorczość Specjalne strefy ekonomiczne Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera, Katarzyna Łukasik (red.) 25,11 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI . WYMIARY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera (red.) 31,40 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI LOGISTYKA, WIEDZA, EKOINNOWACJE. TOM II Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik (red.) 30,95 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój Strategie zarządzania Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster, Ryszard Królik 27,94 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. KONKURENCJA, INNOWACJA, KONCEPCJE ZARZĄDZANIA. TOM IV Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik (red.) 32,00 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ROZWÓJ, STRATEGIA. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Puto, Paweł Nowodziński (red.) 37,20 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. KONTEKST GOSPODARCZY I PUBLICZNY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Judyta Kabus (red.) 31,09 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ SIECIOWĄ. LOGISTYKA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Agata Mesjasz-Lech, Sebastian Kot (red.) 27,94 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Helena Kościelniak (red.) 18,57 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Helena Kościelniak (red.) 11,14 zł
WYZWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Magdalena Mrozik, Sylwia Gostkowska – Dźwig (red.) 26,39 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 20,75 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł