Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
DYLEMATY CZASU I PRZESTRZENI W BIBLIOTEKACH. WYBRANE ZAGADNIENIA Inne Monografia 2019 r. Dagmara Bubel red. 37,40 zł
E-LEARNING AKADEMICKI. NARZĘDZIA I METODYKA Inne Podręcznik/Skrypt 2022 r. Tomasz Walasek 53,60 zł
KRYZYS W RESOCJALIZACJI A WYBRANE ASPEKTY PRACY PENITENCJARNEJ Inne Monografia 2014 r. Dorota Lizoń-Szłapowska (red.) 31,50 zł
LOGIKA I MODELOWANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH. LOGIKA DOBRA I ZŁA Inne Podręcznik/Skrypt 2014 r. Henryk Piech 24,15 zł
Logika i modelowanie wartości etycznych. Logika dobra i zła Inne Monografia 2014 r. Henryk Piech 24,15 zł
Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie adaptacji osób niedostosowanych społecznie Inne Monografia 2017 r. Dorota Lizoń-Szłapowska red. 55,65 zł