Realizując zadanie rozpowszechniania publikacji naukowych, zawieramy nowe umowy z podmiotami oferującymi platformy dystrybucji publikacji w formie elektronicznej. Obecnie e-booki lokowane są
w repozytoriach i serwisach:
 

 

lOGO

ebookpoint.pl
biblio.ebookpoint.pl  

Grupy Helion

 

lOGO

ibuk.pl
libra.ibuk.pl 

Grupy PWN

 

lOGO

bibliotekanauki.pl

ICM Uniwersytetu Warszawskiego

 

lOGO

sbc.org.pl

Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

 

lOGO

academica.edu.pl
katalogi.bn.org.pl 

Biblioteki Narodowej


Dystrybucja e-booków umożliwia nieograniczony zasięg rozpowszechniania publikacji, co ma istotny wpływ na cytowalność autorów – pracowników naukowych oraz promocję Politechniki Częstochowskiej.