Książka Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej została najlepszą książką techniczną w Polsce.
Tak zadecydowała 7 czerwca 2023 roku Kapituła Konkursu TECHNICUS 2023 na najlepszą
książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Sukces okazał się podwójny –
oficyna otrzymała również Wyróżnienie Specjalne.

Organizatorem Konkursu TECHNICUS 2023 była Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych. Do konkursu zgłoszono 63 tytuły, a ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród odbyło się 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Publikacja zgłoszona przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
„Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty” pod redakcją Anny Gawlak otrzymała Puchar TECHNICUS 2023 w kategorii na Najlepszą książkę szerzącą wiedzę techniczną. Dodatkowo jury konkursu postanowiło przyznać Wyróżnienie Specjalne dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. W uroczystości wręczania nagród z ramienia Wydawnictwa uczestniczyli: kierownik Paweł Ujma, zastępca kierownika Zdzisława Tasarz oraz redaktorzy wydania wyróżnionej publikacji Lucyna Żyła i Robert Świerczewski. Monografia pod redakcją dr hab. inż. Anny Gawlak, prof. PCz jest w otwartym dostępie:

Napisali o nas: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/laureaci-konkursu.../
https://rynek-ksiazki.pl/.../nagrody-technicus-2023.../
https://not.org.pl/aktualnosci?page=1

1