Rozpowszechnianie nakładu i promocja

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej realizuje zadania rozpowszechniania egzemplarzy bibliotecznych poprzez wysyłkę obowiązkową do 15 bibliotek w całym kraju, w tym do Biblioteki Narodowej oraz Jagiellońskiej. Ponadto z każdego wydania przekazywane są egzemplarze biblioteczne na potrzeby Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Informacje o wydaniu książki, zawierające uzupełniony opis bibliograficzny i marketingowy oraz metadane, łącznie ze spisem treści i okładką, przekazywane są do serwisu e-ISBN prowadzonego przez Bibliotekę Narodową. Wersje elektroniczne publikacji naukowych lokowane są w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (RCBN).

Informacje o egzemplarzach przeznaczonych do sprzedaży są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Wydawnictwa w zakładce Katalog.
Prowadzona jest odręczna sprzedaż książek w siedzibie Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 36 B, 42-202 Częstochowa i sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem:

1. strony internetowej: www.wydawnictwo.pcz.pl,
2. poczty internetowej: wydawnictwo@pcz.pl,
3. telefonicznie: +48 34 325 03 93; +48 34 325 09 76
    (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00).

1

Publikacje Wydawnictwa rozpowszechniane są też dzięki licznym kontaktom z ogólnopolskimi dystrybutorami książek.

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej promuje dorobek kadry naukowej na licznych imprezach, zarówno uczelnianych, miejskich, jak i krajowych (np. targach książki), wpisując się tym samym w zadanie rozpowszechniania publikacji naukowych.