Elektroniczne wersje publikacji naukowych w trybie otwartego dostępu:

Okładka

Michał Konopka

Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona

 

1

Iga Kott, Katarzyna Sukiennik,
Aleksandra Belof

Podstawy
eurologistyki

1

Aleksandra Grabińska,
Ilona Pawełoszek, Leszek Ziora

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych

 

1

Cezary Stępniak, Maciej Sobociński, Andrzej Chluski

Systemy ERP w procesach logistycznych

1

Sylwia Kowalska, Jolanta Rubik,
Wioletta Skibińska

Współczesne rachunki kosztów w logistyce